Gelijke onderwijskansen

De Vlor pleit voor een geïntegreerd beleid dat ervoor zorgt dat alle kinderen, jongeren en volwassenen optimale onderwijskansen hebben. Daarbij stelt zich voortdurend de vraag welke groepen geen baat hebben bij een algemene aanpak en hoe die aanpak kan veranderen.

De raad gaat in zijn advieswerk telkens na of het gevoerde beleid of de voorgestelde maatregelen gelijke onderwijskansen garanderen. Daarnaast zijn er specifieke commissies en werkgroepen voor dit thema per onderwijsniveau: leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en levenslang leren.


Thema's