De meerwaarde van het Aanmoedingingsfonds: verslag van de ronde tafel

25 maart 2013

De Vlor stoffeerde de discussie over de toekomst en maakte een round-up van de realisaties van het Aanmoedigingsfonds:

Wat is de meerwaarde tot nog toe geweest? Wat heeft het voor het hoger onderwijs betekend? Wat werd er gerealiseerd met de middelen? Wat was anders niet mogelijk geweest?

Taalondersteuning

Universiteit Antwerpen: Taalondersteuning academisch Nederlands in de opleiding: een geïntegreerde en differentiërende aanpak

Startcompetenties

Instellingsbeleid