Doelstellingen inschrijvingsrecht sterker nastrevenAdvies over drie voorontwerpen van decreet die de aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet regelen

De Vlor vindt in de decreten te weinig ambitie en instrumenten om de doelstellingen van het inschrijvingsrecht waar te maken: vrije keuze waarborgen, optimale leer- en ontwikkelingskansen realiseren voor alle leerlingen, sociale cohesie bevorderen en uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden. Daarom adviseren we om de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen maximaal in te zetten om segregatie te vermijden en sociale cohesie te bevorderen. En om de dubbele contingentering niet te verbieden voor lokale entiteiten die er nog gebruik van willen maken.

Alle basis- en secundaire scholen die leerlingen willen kunnen weigeren op basis van capaciteit, zullen voortaan met een digitaal aanmeldingssysteem moeten werken. Dat is een goede zaak want daardoor wordt kamperen aan scholen uitgesloten en dubbel inschrijven vermeden. De overheid zal voor die digitale aanmelding een systeem ter beschikking stellen met de optie om te kiezen voor een gewenst algoritme dat het best aansluit bij de lokale situatie. De Vlor pleit voor een algoritme dat zoveel mogelijk kansen biedt om in te schrijven in de school die als eerste keuze opgegeven wordt. Vanuit bezorgdheid over de haalbaarheid van digitaal aanmelden en documenten uitwisselen voor kwetsbare ouders en leerlingen, vragen we garanties dat zij goed geïnformeerd en ondersteund worden, ook over het volledige aanbod aan scholen in hun buurt.

Voor de voorrang Nederlands in Brussel en de Vlaamse Rand doen we voorstellen voor een meer transparante en afgestemde regeling met minder strikte vereisten inzake het aantal jaren Nederlandstalig onderwijs dat leerlingen moeten gevolgd hebben.

De decreten geven het lokale niveau meer autonomie om het inschrijvingsbeleid toe te spitsen op hun specifieke context. Schoolbesturen en lokale overlegplatforms (LOP’s) zijn het best geplaatst om een voorstel uit te werken voor de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen. Dat gemeentebesturen dat nog eens zouden moeten bekrachtigen, klopt niet.  

Download hier het volledige advies (PDF, 425.52KB)