Studiedag - AgODi-Vlor: inschrijvingsrecht

vrijdag 16 december 2011 - Lier

Deze studiedag was volledig gewijd aan verdieping van de kennis van het nieuwe inschrijvingsdecreet. De workshops zoomden in op bepaalde aspecten van het inschrijvingsrecht, waarvoor een gemeenschappelijke reflectie met LOP-deskundigen, LOP-voorzitters en begeleiders diversiteit een meerwaarde biedt. Het samenbrengen van deze drie groepen met het oog op consolideren en verbeteren van de samenwerking was trouwens een belangrijk doel van de studiedag.

het programma:

- Verwelkoming - Guy Janssens, administrateur-generaal van AgODi

- Vraagbaak - Chama Rhellam, Luc Van Beeumen en Veerle Van De Velde

- Schoolkeuzeprocessen en vormen van lokale samenwerking - Gil Thys, LOP-deskundige (is.m. Centrum Voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding)

- Dubbele contingentering: krachtlijnen en positieve gevolgen - Jean-Pierre Verhaeghe, LOP-voorzitter