Privacy- en cookiebeleid

Verzameling van persoonsgegevens

De meeste informatie die de Vlor op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: als u via een formulier een vraag stelt of een publicatie bestelt bij de Vlor of als u wil inschrijven op de nieuwsbrief of op een studiedag, als u wil deelnemen aan een enquête, … In deze gevallen eerbiedigt de Vlor de persoonlijke levenssfeer en leeft hij volgende garanties na:

  • De Vlor verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • De Vlor maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch gebruikt het die voor direct-marketingdoeleinden.
  • U kan zich ten allen uitschrijven voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden dan geschrapt uit het verzendbestand van de nieuwsbrief.  
  • De Vlor treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan vlor.be verzamelt de Vlor in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van uw computer en het type browser dat u gebruikt.

De Vlor verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Cookies

De site maakt ook gebruik van ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Die informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

Als u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan de Vlor u geen correcte werking van vlor.be garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

De Vlor kan deze privacyregeling aanpassen, en vermeldt dan de wijzigingen op deze pagina.