Rapporten

In functie van zijn advies- en overlegwerk voert de Vlor ook studiewerk uit. De resultaten daarvan publiceert hij in rapporten. De raad brengt ook regelmatig de resultaten van zijn projecten uit in eindrapporten.

De Vlor diept regelmatig thema's uit in seminaries waarvan de resultaten worden gebundeld in verslagboeken.