Startdag 2017 - Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit

Op de startdag op 20 september 2017 blikten de Vlor-leden terug op het werkjaar 2016-2017 en bekeken ze wat er op de plank ligt voor het nieuwe werkjaar 2017-2018. Heel wat dossiers moeten er in hun definitieve plooi vallen zodat ze kunnen worden uitgerold in het onderwijsveld tegen het einde van de legislatuur.

Identiteit in diversiteit
diversiteit in identiteit

Het thema van dit jaar waren de evoluties in het maatschappelijk discours over diversiteit, waarden en identiteit en hoe het onderwijs daarmee omgaat:

Orhan Ağirdağ (Educatie en Samenleving - KU Leuven)
Meervoudige identiteiten van leerlingen in relatie tot het onderwijs

Els Consuegra (Educatiewetenschappen - VUB)
All inclusive: identiteit en diversiteit waarderen en benutten in de klas

Enkele ervaringsdeskundigen aan het woord:
Hoe wordt het debat over identiteit, waarden en diversiteit ervaren op de schoolvloer?

  • Inge Ranschaert, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Stijn Valkeneers, KA Hasselt
  • Robrecht De Baere en Ella Roose, Vlaamse Scholierenkoepel

Slottoespraak door Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs