Advies over het verslag 'Armoede uitbannen, een bijdrage aan politiek debat en politieke actie'

Omgaan met armoede behoort tot de opdracht van elke school, vindt de Vlor. De inspanningen moeten vooral de sociale integratie bevorderen en schoolmoeheid en ongekwalificeerde uitstroom helpen voorkomen.

De onderwijsraad formuleert dit standpunt in zijn advies over het verslag 'Armoede uitbannen, een bijdrage aan politiek debat en politieke actie'. Dat rapport heeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding uitgebracht naar aanleiding van 10 jaar Algemeen Verslag over de Armoede.

Hele schoolteam
Een beleid om armoede te bestrijden in de school is geen opdracht voor nog eens andere specialisten, vindt de Vlor. Dat werpt alleen bijkomende drempels op voor mensen die in armoede leven. Het hele schoolteam zou de nodige vaardigheden moeten verwerven om armoede te herkennen en om kinderen die in armoede leven optimale ontwikkelingskansen te bieden. Bij veel onderwijsmensen ontbreekt echter een goed zicht op de cirkel van armoede.

Kloof dichten
De beperkte scholingsgraad van mensen uit de lagere sociale klassen belemmert vaak hun arbeidsloopbaan en vergroot het risico op sociale uitsluiting op andere vlakken. Veelal missen ze bijvoorbeeld ook de vaardigheden om goede contacten te onderhouden met de school van hun kinderen. Zowel de school als de doelgroep kunnen ondersteuning gebruiken om de kloof te helpen dichten.

Goed onderwijs kan een hefboom zijn om mensen uit de armoede te tillen. Op die manier is het ook een middel tegen de dualisering in de samenleving. De raad gelooft dat preventie en remediëring van leerachterstanden daarvoor erg belangrijk zijn.

Resoluties
De raad geeft na deze algemene inleiding zijn visie op verschillende resoluties en de bijhorende pistes uit het verslag Armoede uitbannen. Hij concentreert zich voornamelijk op de uitspraken die verband houden met onderwijs zoals

  • de relatie tussen gezinnen en de school;
  • het netwerk van de school en ‘brede school';
  • kosteloos onderwijs;
  • structurele ondersteuningsmaatregelen;
  • sociale segregatie op de schoolmarkt;
  • attractief beroepsonderwijs;
  • aanpakken van laaggeletterdheid;
  • aandacht voor diversiteit in basisopleiding leraren;
  • nascholing onderwijspersoneel.

 

Download hier het volledige advies (PDF, 59.54KB)