Advies over de regeling voor broers en zussen bij GOK-decreet

In zijn advies op eigen initiatief sluit de Vlor zich aan bij de wijziging aan het gelijkekansendecreet waardoor broers en zussen van een ingeschreven leerling voorrang genieten bij inschrijving. De raad stelt wel voor om in het kader van het decreet broers en zussen te beschouwen als

  • leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder;
en/of
  • leerlingen met dezelfde hoofdverblijfplaats.

De Vlor vreest wel dat er bij betwistingen van de voorrangsregel problemen kunnen ontstaan met de rechtszekerheid voor scholen of leerlingen.

Download hier het volledige advies (PDF, 48.91KB)