Advies over kinderen in armoede

De kinderarmoede in Vlaanderen blijft toenemen. De Armoedebarometer 2013 geeft aan dat in Vlaanderen 9,7 % van de kinderen in een kansarm gezin wordt geboren. Ook op school is dat een harde realiteit. De Vlor heeft de problematiek verkend in het basisonderwijs en adviseert de overheid om ten volle in te zetten op de bestrijding van kinderarmoede.

School kan het verschil maken

Onderwijs kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van kinderarmoede. Door in te zetten op meer gelijke onderwijskansen kan de armoedecirkel doorbroken worden. De Vlor legt de overheid enkele maatregelen voor om kinderarmoede te bestrijden via het leer- en leefklimaat op school.

‘Armoedevaardig’ onderwijspersoneel

Leraren moeten armoede beter leren waarnemen en interpreteren. Om beter te leren omgaan met armoede, moeten zij gedurende hun hele loopbaan er vorming over krijgen. Bovendien vindt de Vlor dat de overheid scholen en clb middelen moet geven om personeelsleden in dienst te nemen die de kloof tussen de leefwereld van het kind en de school kunnen overbruggen. Daarbij denkt de raad aan brugfiguren en ervaringsdeskundigen.

Schoolkosten en onbetaalde facturen

De Vlor adviseert een optrekking van de schooltoelagen voor de laagste inkomens. Verder pleit de raad voor een goedkoper basisonderwijs. Zo stelt hij voor om de prijs van de voor-, na- en buitenschoolse opvang en van de middagopvang aan het inkomen van de ouders te koppelen. Anderzijds vraagt de Vlor dat de overheid scholen een leidraad bezorgt om met onbetaalde facturen om te gaan.

School kan het niet alleen

De Vlor dringt aan op meer samenwerking van welzijn en onderwijs om kinderarmoede aan te pakken. De problematiek is immers complex en vraagt om een integrale aanpak. Zo kunnen scholen niet (alleen) verantwoordelijk worden gesteld voor het verzorgen van maaltijden voor kinderen die met een lege maag en/of zonder lunchpakket naar school komen. De Vlor erkent dat opvoeden enkel kan wanneer er aan basisbehoeften voldaan is, maar vindt dat de maatschappij hier haar verantwoordelijkheid moet opnemen. Gratis maaltijden op school zijn hier een piste, maar die kunnen enkel wanneer scholen daarvoor een beroep kunnen doen op een intense samenwerking met partners zoals het OCMW.

Download hier het volledige advies (PDF, 1.15MB)