Inschrijvingsrecht en -beleid

In principe heeft elke ouder het recht om zijn kind in te schrijven in een school naar keuze, op voorwaarde dat het kind of de jongere aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Dit inschrijvingsrecht is een van de hoekstenen van een beleid voor meer gelijke onderwijskansen. De toepassing van dit principe zonder bijkomende regels heeft echter voor gevolg dat bij de inschrijving voor sommige scholen lange wachtrijen ontstaan of ouders kamperen voor de schoolpoort. Het inschrijvingsbeleid regelt hier a.h.w. het verkeer: het moet een antwoord bieden op de vraag hoe de vrije keuze van ouders maximaal kan worden gegarandeerd en hoe tegelijkertijd lange wachtrijen en kamperen bij capaciteitsproblemen kunnen worden voorkomen. Het inschrijvingsbeleid bepaalt ook de voorrangsregeling voor bepaalde groepen leerlingen. Het streven naar sociale mix en sociale cohesie in een school is een van de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.