Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring vlor.be

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

  • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
  • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
  • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

 

Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Toegankelijkheidsverklaring vlor.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op vlor.be,  de website van de Vlaamse Onderwijsraad.

De Vlaamse Onderwijsraad streeft ernaar haar websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 maart 2024 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist bij AnySurfer.

 

Nalevingsstatus vlor.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

 

Niet-toegankelijke inhoud

vlor.be  wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Onevenredige last

  • vlor.be publiceert documenten zoals PDF-bestanden. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als je problemen ondervindt, kan je dit altijd melden via info@vlor.be

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.
  • De broncode bevat errors die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt verder opgenomen

Contact

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van vlor.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op met ons via info@vlor.be.