OOg voor meer gelijke onderwijskansen

OOg voor meer gelijke onderwijskansen brengt de ervaringen en inzichten in kaart van zeventien jaar begeleiding van het onderwijsvoorrangs- en gelijkeonderwijskansenbeleid.

Expertise

De voorbeelden, verhalen en interviews in dit boek getuigen van de groeiende expertise. De Vlor was jarenlang uitvalsbasis en gastheer van werkgroepen waarin begeleiders met elkaar praatten, maar vooral met elkaar leerden. De dialoog met inspecteurs, steunpunten en onderzoekers kreeg er ruimte en tijd.

Vruchten voor begeleiders

Nu GOK-begeleiding een onlosmakelijk deel is van de begeleiding van scholen, laat de Vlor graag alle begeleiders de vruchten plukken van zijn inspanningen voor het onderwijsvoorrangsbeleid en het gelijkeonderwijskansenbeleid.

Het GOK-beleid brengt structuur. Dit boek inventariseert de strategieën waar de begeleider, de school, de leraar en vooral de leerling baat bij hebben. OOg voor meer gelijke onderwijskansen:

  • situeert het GOK-beleid kort
  • beschrijft de GOK-cyclus en de GOK-thema’s
  • geeft begeleidingsstrategieën
  • legt verbanden tussen de GOK-werking en het beleidsvoerend vermogen van de school
  • bevat methodieken, schema’s en halffabricaten voor begeleiders en GOK-coördinatoren.