Visietekst over armoede en hoger onderwijs

In dit Europees jaar van de armoede bekeek de Vlor de link tussen armoede en hoger onderwijs. Mensen in armoede vinden nog te weinig de weg naar het hoger onderwijs. Uit recente studies blijkt nochtans dat een diploma hoger onderwijs een hoger inkomen oplevert en het werkloosheidsrisico verkleint. Hoger onderwijs is dus een goede opstap om uit armoede te geraken. De Vlor doet in een visietekst enkele suggesties om de participatie van mensen in armoede te verhogen en te verbeteren. De raad stelt ook vast dat de armoedeproblematiek in het hoger onderwijs te weinig gekend is en wil met deze visietekst de problematiek onder de aandacht brengen.
Download hier het volledige advies (PDF, 277.63KB)