Huizen van het Nederlands

De Raad Volwassenenonderwijs heeft opnieuw advies uitgebracht over de Huizen van het Nederlands. De raad was om advies gevraagd over Hoofdstuk II van het ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering over onder meer wonen, inburgering en stedelijk beleid.

Hij waardeert dat verschillende aanpassingen zijn gebeurd die in de lijn liggen van zijn advies uit januari 2004. Zoals een duidelijke taakverdeling, een gerechtvaardigde manier van toezicht of meer middelen voor Brussel-Hoofdstad.

Hij herhaalt enkele van zijn bekommernissen, zoals het feit dat alle centra verplicht zijn toe te treden tot een Huis van het Nederlands. Op basis van de ervaringen in het werkveld wijst de raad de overheid op haar verantwoordelijkheid in het ter beschikking stellen van de nodige registratie-instrumenten. De raad hoopt dat de overheid zorgt voor een digitaal systeem dat optimaal werkt. Het zou alle informatie rechtstreeks consulteerbaar moet maken voor de partners van de Huizen én de overheid zelf. De Huizen hoeven dan geen informatie meer aan te leveren, wat de clausule over sancties bij laattijdig opleveren ervan, overbodig maakt. Het ontwikkelen van een registratiesysteem is niet de opdracht van de Huizen en kan dus ook geen element zijn in hun financiering.

De Raad Volwassenenonderwijs vindt evenmin dat het ondersteunen van het Vlaams inburgeringsbeleid deel kan uitmaken van de missie van de Huizen van het Nederlands. Zij zijn in de eerste plaats opgericht om te zorgen voor een correcte en efficiënte oriëntatie van anderstalige nieuwkomers naar het NT2-aanbod. Enkel over dit beperkte aspect van inburgering kunnen zij dus een taak opnemen.

Ten slotte vraagt de raad om geconsulteerd te worden als de Vlaamse Regering uitvoeringsbesluiten over de Huizen opstelt.

Download hier het volledige advies (PDF, 45.34KB)