Workshop - Waarom vinden kansengroepen minder makkelijk stageplaatsen?

25 januari 2012

vijfde workshop in de reeks diversiteit hoger onderwijs

Studenten uit kansengroepen vinden soms moeilijk stageplaatsen. Als zij die dan toch vinden, ondervinden zij vaak specifieke problemen.

Naar aanleiding van een aantal getuigenissen van studenten, besloot de Vlor om na te gaan of hij deze knelpunten kon inventariseren en er oplossingen tegenover kon stellen. De raad bundelde het resultaat van deze oefening in een advies over stages en kansengroepen en organiseerde een workshop over het thema met een voorstelling van:

het advies:

enkele goede praktijkvoorbeelden:

  • Erkenning van levensbeschouwelijke en culturele diversiteit bij stagiairs in de gezondheidszorg
    Stijn Heirman (Diversiteitsconsulent van het Diversiteits- en Integratiecentrum, Mechelen: vzw Prisma) en Marc Verdyck (Coördinator gelijke kansenbeleid K.H.Kempen)
  • Een switch-traject op maat van diverse doelgroepen studenten Nikolaas Arts (opdrachthouder Switch-traject bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, Arteveldehogeschool) en Lily Vandemaele (Lijnverantwoordelijke Praktijk en stage en lesgever in hetzelfde Switch-traject)
  • Een praktijkvoorbeeld vanuit het standpunt van de werkgevers
    Jean-Luc Fasseur (UNIZO-Jobkanaal)