Advies over principes en aanbevelingen voor nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het gewoon basisonderwijs

10 juni 2020

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

Publicatie op 02 september 2020
17 juli 2020
advies in voorbereiding

De grenzen van de flexibilisering

27 augustus 2020