Advies over de visienota ‘Regionaal Technologisch Centrum. Streven naar optimalisering via structurele samenwerking met alle partners’

11 februari 2021

Advies over het beleidsvoornemen om gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven in te voeren

21 januari 2021

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid.

28 januari 2021

Advies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’

21 januari 2021

Advies bij de mededeling van de Vlaamse Regering ‘Van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase: een veilige haven voor elke leerling'

21 januari 2021

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

21 januari 2021

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

12 januari 2021

Advies over de conceptnota ‘Onderwijsinternaten, een plaats binnen de samenleving’

17 december 2020

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

26 november 2020

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

27 augustus 2020
publicatie