Advies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’

30 maart 2021

Advies bij de visienota Edusprong  

30 maart 2021

Advies naar aanleiding van InnoVET

01 april 2021

Advies over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby’s en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang

31 maart 2021

Kritische voorwaarden om de taalscreening in scholen te implementeren

03 februari 2021

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

09 maart 2021

Advies over het minimumaantal uren alternerend werkplekleren in de lineaire dbso-opleidingen van de zorgberoepen – schooljaar 2021-2022

11 maart 2021

Advies over de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering over de start- en stagebonus - schooljaar 2020-2021

11 maart 2021

Advies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’

21 januari 2021

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

26 november 2020
publicatie