publicatie

Advies met voorstellen om de leercultuur in de volwasseneneducatie in Vlaanderen te verbeteren.

08 september 2020

Advies over de conceptnota 'Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig perspectief'

08 september 2020

Advies over het besluit over lokaal beleid en overgangsbepalingen

09 september 2020

Advies over het besluit over het kwaliteitslabel kleuteropvang

09 september 2020

Advies over samenwerking tussen secundair onderwijs, tweedekansonderwijs en de Examencommissie secundair onderwijs om de kansen op een onderwijskwalificatie te verhogen.

Publicatie op 25 september 2020

Advies met enkele principes om het onderwijs aan leerlingen met specifieke noden mee te nemen in de modernisering van de onderwijsdoelen.

Publicatie op 25 september 2020