Advies n.a.v. resultaten studiekostenmonitor hoger onderwijs

11 mei 2021
publicatie
publicatie

Gezamenlijke brief met de SERV over de digisprong

27 mei 2021

Advies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’

30 maart 2021

Advies over de visienota Edusprong  

30 maart 2021

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

09 maart 2021

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

26 november 2020
publicatie