publicatie
publicatie

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2021

22 oktober 2020

Advies over de themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2021

22 oktober 2020

Advies over de beoordeling van aanvragen voor lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

22 oktober 2020

Advies over de conceptnota ‘eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs’

16 oktober 2020
26 november 2020
17 maart 2020
16 september 2020