publicatie

Advies over de bepalingen voor de overgang buitenschoolse opvang naar lokale besturen

22 september 2021

Advies voor de openbare raadpleging van de Europese Commissie ‘Microcredentials for lifelong learning and employability’

01 juli 2021

Advies n.a.v. resultaten studiekostenmonitor hoger onderwijs

11 mei 2021

Advies over de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar – deel 1 – beter leren, beter voelen’

10 juni 2021
publicatie
publicatie

Gezamenlijke brief met de SERV over de digisprong

27 mei 2021

Advies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’

30 maart 2021

Advies over de visienota Edusprong  

30 maart 2021

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

09 maart 2021

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

26 november 2020
publicatie