Wijziging Integratie- en inburgeringsdecreetAdvies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid.

De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. In een conceptnota gaf ze daar al eerder de principes en contouren voor aan. Die zijn nu verder uitgewerkt in een voorontwerp van decreet.

Drempels wegwerken

In zijn advies over de conceptnota gaf de Vlor al aan dat de voorgestelde hertekening de drempel voor de sociale participatie van nieuwkomers zal verhogen. We stellen vast dat het voorontwerp van decreet die plannen bevestigt. Maatregelen zoals de financiële drempel, de gestandaardiseerde testen en de negatieve gevolgen die aan niet-slagen gekoppeld zijn, zullen de drempels voor de inburgeraars aanzienlijk verhogen.

NT2-onderwijsverstrekkers als partner

Het volwassenenonderwijs en de universitaire testcentra (UTC) leveren al vele jaren kwalitatief werk als NT2-onderwijsverstrekkers. De Vlor betreurt dan ook dat de hertekening van het inburgeringsbeleid niet bouwt op hun expertise. Er valt nochtans veel winst te boeken door de onderwijspartners te betrekken bij de ontwikkeling van de standaardtrajecten en de uitbouw van geïntegreerde trajecten met NT2, maatschappelijke oriëntatie en sociale participatie (netwerk).

Download hier het volledige advies (PDF, 279.79KB)