Wijziging Integratie- en inburgeringsdecreet Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie-en inburgeringsbeleid.

De Vlaamse Regering vroeg de Vlor om advies over het voorontwerp van decreet met betrekking tot het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Dat voorontwerp van decreet is gebaseerd op de conceptnota ‘hertekening inburgeringstraject’, waarover de Vlor al eerder een advies op eigen initiatief gaf.