Een andere kijk op diversiteitBijdragen aan de seminariereeks 'Een andere kijk op diversiteit' (2012)

Tussen maart en december 2012 organiseerde de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen van de Vlor een seminariereeks over diversiteit en/in onderwijs. Verschillende sprekers, vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken, presenteerden minder evidente en soms controversiële visies en methodes om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen van diverse achtergronden te verbeteren. In deze publicatie brengen we al deze bijdragen samen. Het thema van deze bundel wordt weerspiegeld in de samenstelling ervan. Een divers palet van teksten, stijlen, invalshoeken en thema’s passeert de revue. Verhalen over scholen, leraren, ouders en leerlingen, cijfers en reflecties over afkomst en herkomst, over taal en identiteit en wat dat doet met iemands schoolloopbaan en hoe we er vanuit onderwijs kunnen op inspelen.

met bijdragen van René Antrop-Gonzàles (University of Winconsin), Dimokritos Kavadias (VUB en UA), Özkan Cetin (Lucernacolleges), Roger Van den Borre (Onderwijsinspectie), Yusuf Altuntas (Islamitische School Besturen Organisatie Nederland), Anja Vink (NRC Handelsblad), Birgit Schumacher (Staatliche Europa Schule Berlin), Nathalie Auger (universiteit van Montpellier) en Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren).