Continuïteit in schoolloopbanen van jonge nieuwkomers garanderen

In opvolging van eerdere adviezen en de strategische verkenning over vluchtelingen en onderwijs dringt de Vlor er bij de nieuwe Vlaamse Regering op aan om alles in het werk te stellen om schoolveranderingen voor nieuwkomers zo veel mogelijk te beperken. De Vlor stelt een integrale opvang voor, en in dat licht zijn voortdurende schoolveranderingen nefast voor de nieuwkomers zelf, maar ook voor betrokken scholen, leraren en medeleerlingen.