Wijziging regelgeving integratie en inburgeringsbeleid Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over integratie en inburgeringsbeleid

De Vlaamse Regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. In een conceptnota gaf ze daar de principes en contouren voor aan, die verder werden uitgewerkt in een decreet inburgering en integratie. De Vlor bracht al advies uit over de conceptnota en het voorontwerp van decreet.