GOK-zelfevaluatie: inspiratietekst Bao

De tekst Aanzetten tot zelfevaluatie binnen gelijke onderwijskansen is de herziene versie van de tekst die in het najaar van 2003 werd voorgesteld op een reeks vormingen voor scholen die deelnemen aan het gelijke-onderwijskansenbeleid. Hij is bedoeld om het scholen mogelijk te maken om een goed evaluatie-instrument te vinden of te ontwikkelen dat bij hen past.

U kunt deze tekst hier downloaden.

Alle GOK-scholen moeten in het tweede trimester van het tweede schooljaar een tussentijdse zelfevaluatie uitvoeren. Aanzetten tot zelfevaluatie binnen gelijke onderwijskansen is gemaakt ter inspiratie... Hij schetst een kader voor wat zelfevaluatie zou kunnen betekenen. Hij situeert de zelfevaluatie in het GOK-beleid.

De tekst is het resultaat van een samenwerking van het Steunpunt GOK met pedagogische begeleiders in een netoverschrijdende werkgroep in de Vlor. De aanpassingen in de tekst gebeurden op basis van opmerkingen en observaties die voortkomen uit het werken met de tekst in de eerste GOK-cyclus. Daarbij zijn de grote lijnen ongewijzigd gebleven, maar zijn er o.m. voorbeelden toegevoegd.

Het departement Onderwijs en Vorming heeft over het GOK-beleid ook de dvd Elke leerling telt uitgebracht. Deze dvd kan een aantrekkelijk en toegankelijk medium zijn om het zelfevaluatieproces in de hele school op gang te trekken vanuit ‘levend’ materiaal.

De dvd is gebaseerd op de ervaringen van enkele basis- en secundaire scholen bij de uitvoering van het decreet gelijke onderwijskansen. Ze vertellen hoe ze te werk gaan, welke knelpunten ze moeten overwinnen en op welke vlakken ze succes boeken. In de film komen ook beleidsmensen en onderzoekers aan het woord. Klik op Elke leerling telt voor meer informatie.

De Vlor gaat ervan uit dat begeleidende ondersteuning voor scholen nodig is. Hiervoor kunt u onder meer een beroep doen op het Steunpunt GOK en op uw netgebonden begeleiding.