Studievoormiddag - Diversiteit hoger onderwijs

De samenstelling van de studentenpopulatie in Vlaanderen is geen weerspiegeling van de maatschappij. Binnen de Vlor is iedereen ervan overtuigd dat dit tij moet keren. Het is immers een maatschappelijke noodzaak om constructief te kunnen omgaan met de superdiversiteit van de moderne samenleving. Bovendien moet het hoger onderwijs meer hogeropgeleiden afleveren met het oog op de realisatie van de kennismaatschappij.

De instroom, doorstroom en uitstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs blijft dan ook een bijzonder belangrijk thema voor de Vlor.

De studievoormiddag ging dieper in op het thema diversiteit in het hoger onderwijs:

  • Waarom is het nodig dat we aandacht blijven besteden aan diversiteit in het Vlaamse hoger onderwijs?
  • Hoe kan een succesvol diversiteitsbeleid er vandaag uitzien?

Drie eminente Nederlandse sprekers reflecteerden vanuit hun eigen praktijk en onderzoek op een startnota die de Vlor heeft voorbereid over diversiteit en hoger onderwijs: