Seminariereeks - Een andere kijk op diversiteit

maart - december 2012

De Vlor organiseerde voor zijn leden een eigenzinnige reeks over diversiteit. Die gaf hun de kans om kennis te maken met minder evidente en soms controversiële visies en methodes om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen uit allochtone groepen te verbeteren.

Professor Piet Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent, volgde alle seminaries en presenteerde op het laatste seminarie zijn visie op diversiteit en onderwijs.

Stroomopwaarts

Op 14 maart 2012 vond, onder ruime belangstelling, een eerste seminarie plaats. Hoofdspreker was professor René Antrop-Gonzàles uit Milwaukee (VS). De professor, wiens grootvader trouwens uit Ronse afkomstig is, illustreerde hoe jongeren met een migratieachtergrond hoge ogen kunnen gooien in het academisch onderwijs. Hij besprak de succesfactoren en deed dit zowel vanuit zijn persoonlijke geschiedenis als op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Dimokritos Kavadias, docent Politieke Wetenschappen aan de VUB en tot voor kort voorzitter van het LOP Brussel, reflecteerde kritisch op deze presentatie, wat meteen aanleiding gaf tot een kort maar boeiend debat met het publiek én tot enthousiaste plannen voor verdere uitwisseling tussen beide sprekers en deelnemers.

Wat we zelf doen ...

Op 15 mei 2012 konden ruim veertig leden de Vlor-raden luisteren naar niet alledaagse getuigenissen van allochtone gemeenschappen die zelf het ‘onderwijslot’ van hun kinderen in handen nemen om zo hun onderwijskansen te optimaliseren. Özkan Cetin, directeur van de Lucernacolleges, stelde enthousiast zijn project voor. Roger Van den Borre die als onderwijsinspecteur de doorlichting van het Lucerna vijf jaar geleden coördineerde, was uitstekend geplaatst om opbouwend en kritisch te reflecteren op deze presentatie.

Inspiratie uit het buitenland kwam van Yusuf Altuntas, directeur ISBO (Islamitische School Besturen Organisatie Nederland). Hij situeerde het ontstaan en de evolutie van het islamitisch onderwijs in Nederland. Anja Vink, journaliste bij NRC Handelsblad, en bij ons bekend als auteur van ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’, zorgde vanuit haar expertise voor pittige kritiek.

Het debat, gemodereerd door Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter van de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen van de Vlor, was boeiend, en werd verder gezet bij de lunch, verzorgd door vzw Dar al Amal van Foyer. Een bewijs dat deze problematiek leeft in Vlaanderen, en dat er grote bereidheid is om te zoeken naar constructieve oplossingen.

Wie is bang voor meertaligheid?

Op 18 oktober 2012 liep op de Vlor zaal Agora opnieuw vol voor een seminarie over de vraag hoe we de meertaligheid van leerlingen kunnen benutten. Taal speelt een cruciale rol in onderwijs voor kinderen met een anderstalige achtergrond. Naast de instructietaal is ook de thuistaal belangrijk. De Vlor verkende hoe de thuistaal van deze kinderen een meerwaarde kan zijn voor de dagelijkse klaspraktijk.

Hoe doet men het in het buitenland?

Birgit Schumacher, lerares en coördinator van de Staatliche Europa Schule Berlin, beschreef hoe het Duits en negen partnertalen evenwichtig aan bod komen als instructietaal in de lagere en secundaire scholen van de SESB.

Nathalie Auger, professor taalwetenschappen en didactiek aan de universiteit van Montpellier, illustreerde onder meer met video’s hoe meertaligheid een positief antwoord kan zijn op multiculturaliteit op school.

Het debat werd gewoontegetrouw gemodereerd door Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter van de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen. Voertaal was deze keer het Frans, niet gebruikelijk op de Vlor. Er werd regelmatig omgeschakeld naar het Duits, het Engels en het Nederlands: geen probleem voor de deelnemers aan dit seminarie, duidelijk niet bang voor meertaligheid.

Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs behoort

Professor Piet Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent gaf op 5 december 2012 een horizontale lezing van de vorige seminaries en verwerkte de opgedane inzichten in een visietekst.

Na afloop van deze reeks zal de Vlor de verschillende bijdragen bundelen en publiceren.