Ronde tafel - Onderwijs voor leerlingen met een migratieachtergrond

Op vrijdag 4 oktober 2013 organiseerde de Vlor een ronde tafel over onderwijs voor leerlingen met een migratieachtergrond. Dit op vraag van SIRIUS en met de steun van de Europese Commissie. Het centrale thema was vroegtijdig schoolverlaten. Aan de hand van succesvolle praktijken en wetenschappelijk onderzoek gingen de deelnemers na wat werkt om kinderen en jongeren 'bij de les' te houden en welke beleidsvoorstellen daaruit kunnen voortvloeien.

Ze deden dat in verschillende deeltafels:

  • vanuit 5 deelthema’s: identiteitsontwikkeling - ondersteunende netwerken - leraren die het verschil maken - studiekeuzeprocessen - de aantrekkingskracht en dynamiek van alternatieve leerwegen
  • per beleidsniveau: het beleid van de Vlaamse Gemeenschap - het lokaal en regionaal beleid - het beleid op het niveau van de klas, de school en haar buurt

Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies CeMIS besloot de ronde tafel met een overzicht van de voorstellen uit de deeltafels. Onderwijsminister Pascal Smet sloot de dag af met zijn persoonlijke reflectie over onderwijs voor kinderen met een migrantenachtergrond.

De ronde tafel bracht meer dan 60 deelnemers bij elkaar: leden van de Vlor, beleidsmakers, onderzoekers, leraren en schoolleiders, lerarenopleiders en professionals uit het jeugdwerk, welzijnswerk en migrantenorganisaties.

Bekijk hier de foto's