Een diversiteitssensitief personeelsbeleid als hefboom voor democratiseringAdvies over diversiteit op de werkvloer in het hoger onderwijs

Als het hoger onderwijs meer divers moet worden, moeten alle domeinen van alle instellingen hoger onderwijs daarvan overtuigd zijn en moeten zij er een beleid rond opzetten en uitrollen. Gebeurt dat niet, gaat er heel wat talent verloren en dat is vanuit een persoons- en maatschappelijk én vanuit een economisch en arbeidsmarktperspectief niet te verantwoorden. Dat betekent ook dat de personeelsformatie de maatschappij moet weerspiegelen. Diversiteit bij het personeel is een belangrijke hefboom voor het bevorderen van de instroom, doorstroom en uitstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs. In dit advies gaat de raad in op hoe instellingen hiermee aan de slag kunnen gaan. Het advies geeft concrete hefbomen om de personeelsformatie van instellingen hoger onderwijs meer divers te maken.

Tegelijk is het belangrijk dat medewerkers uit de hogeronderwijsinstellingen telkens beter leren omgaan met diversiteit. De Vlor ging na hoe dat gerealiseerd kan worden. Welke competenties hebben medewerkers nodig zodat alle studenten zich in de instelling thuis en gewaardeerd voelen? Welke competenties moeten er in de instelling aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat elke instelling kan uitgroeien tot een échte inclusieve leeromgeving, een leeromgeving die kansen faciliteert tot succes? 

Download hier het volledige advies (PDF, 229.05KB)