Praktijkgericht onderzoek

De reeks praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek geeft een overzicht van de beschikbare kennis over een bepaalde probleemstelling uit de onderwijspraktijk. De studies zijn een instrument om resultaten van onderwijsonderzoek samen te brengen en te ontsluiten naar het onderwijsveld en/of intermediaire actoren zoals de pedagogische begeleidingsdiensten.

De publicaties zijn tot stand gekomen na een oproep van de Vlor bij onderzoekers. De vormvereisten voor de literatuurstudies zijn vastgelegd op basis van consultaties met onderwijspractici.

zie ook: project praktijkgericht onderwijsonderzoek