Advies armoede en hoger onderwijs

In december 2010 bracht de Vlor een visietekst uit over armoede en het hoger onderwijs. In een advies gaat de raad in op concrete actiepunten om de participatie van studenten in armoede aan het Vlaamse hoger onderwijs te verhogen. Visietekst en advies moeten samen worden gelezen. Studenten in armoede moeten maximale kansen krijgen om in-, door- en uit te stromen in het hoger onderwijs. Iedereen moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Wat moet de overheid doen?

• voldoende middelen uittrekken • informeren en sensibiliseren • studiekosten beheersen • het studentenstatuut verbeteren • mobiliteit voor alle studenten garanderen.

Wat moeten de hogeronderwijsinstellingen doen?

• een doordacht diversiteitsbeleid voeren • een aangepast communicatiebeleid voeren • een vernieuwend pedagogisch beleid voeren • studie- en leefkosten beheersen • adequate begeleiding aanbieden • een doordacht taalbeleid voeren • een aangepast personeelsbeleid voeren • een doordacht internationaliseringsbeleid voeren. De Vlor wijst ook op de verantwoordelijkheid van studentenvoorzieningen en de (mede)studenten.

Download hier het volledige advies (PDF, 173.21KB)