Uitgebrachte adviezen


24/02/2022

Onderwijs aan het roer van digitalisering in onderwijs

Advies over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt

15/02/2022

Instroom en optimalisatie van studie-efficiëntie in hoger onderwijs

Advies bij het voorontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie en overige organisatorische aspecten hoger onderwijs

10/02/2022

Programmatie van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

10/02/2022

Programmatie in de tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

10/02/2022

Programmatie in de derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Geen structurele onderwijstijd in de zomervakantie

Advies over het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen

27/01/2022

Relancemaatregelen in het onderwijs

Advies bij het voorontwerp van decreet betreffende de relancemaatregelen in het onderwijs

27/01/2022

Verruimde stagebonus voor werkplekleren voor meerderjarige leerlingen

Advies over het voorontwerp van besluit voor de verruimde stagebonus voor 2021-2022 en 2022-2023

27/01/2022

Aanpassing aanloopfase naar duaal leren: aanvullende voorstellen

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken

27/01/2022

Meer garanties voor bewaken van mensenrechten na uitstap Unia

Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

27/01/2022

Overgangsbepalingen voor transitie van voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

27/01/2022

Onderwijsdecreet XXXII

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

27/01/2022

Inhoudelijk verzameldecreet

Advies over het voorontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

27/01/2022

Programmatie van een nieuwe school, een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van niet-duale opleidingen in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

19/01/2022

Programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs – schooljaar 2022-2023

23/12/2021

Naar de kern van het lerarenberoep

Aanbevelingen voor een versterkt professionaliseringsbeleid

20/12/2021

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) – schooljaar 2021-2022

14/12/2021

Impact van inburgeringsdecreet op alle NT2-leerders

Advies over het wijzigingsdecreet NT2

08/12/2021

Nieuwe oproep voor een volwaardig toekomstplan basisonderwijs

Een stand van zaken van het toekomstplan basisonderwijs

30/11/2021

Onderwijskwalificaties ‘Moderne talen’ en ‘Taal en communicatiewetenschappen’

Advies over het voorstel voor een nieuwe onderwijskwalificatie Moderne talen en een actualisering van de onderwijskwalificatie Taal en communicatiewetenschappen

10/11/2021

Brief n.a.v. de beleids-en begrotingstoelichting Onderwijs en Vorming 2022

Geef prioriteit aan onderwijsprofessional

09/11/2021

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2022

09/11/2021

Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - november 2021

28/10/2021

Naar een nieuw STEM-beleid

Advies over de STEM-agenda 2030

28/10/2021

Onderwijs, Welzijn en de rol van de (onderwijs)internaten

Advies over de conceptnota Onderwijs-Welzijn

25/10/2021

Meer vertrouwen voor pedagogische begeleidingsdiensten

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2022

12/10/2021

Dringende aandachtspunten financiering volwassenenonderwijs

Advies over de implementatie van het financieringsdecreet van het volwassenenonderwijs en de impact van corona