Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voor 1 september 2022

De Vlor geeft tweemaal per jaar advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs. We gaven een positief advies voor de opleidingsprofielen en de daaraan gekoppelde verkorte en verlengde modules in de studiegebieden:

  • Fotografie
  • Grafische communicatie en media
  • Printmedia
  • Mechanica-elektriciteit
Download hier het volledige advies (PDF, 378.33KB)