Premies werkpleklerenAdvies bij het voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleidingen

De Vlaamse regering wil de incentives voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding optimaliseren en vereenvoudigen. Daarvoor worden de bestaande incentives voor werkplekleren opgeheven en vervangen door twee nieuwe premies:

  • de premie kwalificerend werkplekleren moet ondernemingen stimuleren om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent (minstens 50%). Dat betekent een significante verschuiving, waarbij ondernemingen geen aanspraak meer kunnen maken op een incentive voor opleidingen met een minder intensieve werkplekcomponent.
  • de leerlingenpremie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden.

De Vlor staat achter die vereenvoudiging. Door de transparantie verlaagt de drempel om gebruik te maken van de incentives en om te participeren aan werkplekleren. Ook het schrappen van het leeftijdscriterium en de uitbreiding van de premies naar eenmanszaken zijn een goede zaak.

In het kader van gelijke onderwijskansen vraagt de Vlor wel om de premies ook te voorzien voor de opleidingen in het buitengewoon en volwassenenonderwijs en om af te stemmen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Download hier het volledige advies (PDF, 220.97KB)