Uitgebrachte adviezen


09/05/2017

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken

27/04/2017

Advies over programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2017

27/04/2017

Standpunt over de herziening van de Europese sleutelcompetenties

18/04/2017

Advies over de aanvragen voor afwijkingen van de programmatiestop dko

30/03/2017

Advies over de procedure voor de actualisering en schrapping van beroepskwalificaties

28/03/2017

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017-2018

28/03/2017

Advies over de hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers

14/03/2017

Advies over een internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs

14/03/2017

Advies over het opleidingsprofiel Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar

14/03/2017

Advies over de vluchtelingenproblematiek in het hoger onderwijs

09/03/2017

Advies over nieuwe opleidingen in het dbso voor textielverzorging en de groensector

08/03/2017

Advies over het toekomstplan basisonderwijs

23/02/2017

Advies over het ondersteuningsmodel

23/02/2017

Advies over het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’

23/02/2017

Advies over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

21/02/2017

Advies over de modernisering van het aanbod in het secundair onderwijs

14/02/2017

Advies over taalbeleid hoger onderwijs

09/02/2017

Advies over programmaties in het buitengewoon secundair onderwijs, 2017-2018

08/02/2017

Advies over het eindrapport en het actieplan kleuterparticipatie

26/01/2017

Advies over onderwijsdecreet XXVII

19/01/2017

Advies over de aanvragen tot programmatie in het gewoon secundair onderwijs 2017-2018

18/01/2017

Advies over de programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2017-2018

17/01/2017

Advies over een aanvraag tot afwijking van de programmatiestop dko

22/12/2016

Advies over het groenboek bestuur

20/12/2016

Advies over nieuwe opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs

13/12/2016

Advies over de definitie van werkstudenten in hbo5

13/12/2016

Advies over de tariefstructuur van de studiegelden bij klein aantal studiepunten

24/11/2016

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2016-2017

24/11/2016

Kaders voor een nieuw decreet leerlingenbegeleiding

24/11/2016

Advies over het eindrapport van het maatschappelijk debat eindtermen