Programmatie van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

De Vlor gaf advies over 39 aanvragen voor de programmatie van nichebasisopties in het tweede leerjaar A of B van het secundair onderwijs voor het schooljaar 2022–2023.

Criteria

In het advies geeft de Vlor aan hoe hij de criteria toepast op de aanvragen, rekening houdend met de motivering van de scholen: hoe zij de basisoptie zien in verhouding tot hun aanbod in de tweede en derde graad, hun visie op de eerste graad in de school en de scholengemeenschap, de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen enzovoort.

Voor het advies bekijken we of het een heraanvraag betreft. Werd die vorig jaar al goedgekeurd door de Vlaamse regering of, indien dat niet het geval is, in welke mate de school de motivering heeft opgevolgd of weerlegd.

Vervolgens maken we een onderscheid tussen scholen die zelf de logische vervolgrichtingen inrichten, scholen waar de logische vervolgrichtingen binnen de scholengemeenschap aangeboden worden en scholen waarvoor dat niet het geval is.

Ten slotte bekijken we of de school het structuuronderdeel al aanbiedt en de aanvraag gaat over een regularisatie of een administratieve herschikking van een vestigingsplaats.

Ruimte geven aan verschillende keuzes voor de eerste graad

Zowel scholen die een eerste graad inrichten met basisopties die gevolgd worden door de logische vervolgopleidingen in de eigen school, als scholen die een ruim oriënterende eerste graad inrichten, bieden leerlingen voldoende kansen om hun verdere schoolloopbaan succesvol uit te bouwen.

De Vlor vraagt de Vlaamse regering om scholen de kans te bieden om voor een van beide mogelijkheden te opteren naargelang het vooropgestelde profiel en de toekomstvisie van de school.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 383.88KB)