Nieuwe onderwijskwalificaties Dierenverzorgingstechnieken en Printmediatechnieken

Op vraag van AHOVOKS gaf de Vlor over voorstellen voor nieuwe en geactualiseerde onderwijskwalificaties en structuuronderdelen.

Dierenverzorgingstechnieken

Het advies gaat over volgende voorstellen:

  • een nieuwe onderwijskwalificatie Dierenverzorgingstechnieken (3de graad dubbele finaliteit tso);
  • een actualisering van de onderwijskwalificatie Dierenzorg (3de graad arbeidsmarktfinaliteit bso);
  • een actualisering van het structuuronderdeel Plant-, Dier- en Milieutechnieken (2de graad dubbele finaliteit tso);
  • een actualisering van het structuuronderdeel Plant, Dier en Milieu  (2de graad arbeidsmarktfinaliteit bso).

Voor Dierenverzorgingstechnieken en de aanverwante studierichtingen is het advies over de hele lijn gunstig voor erkenning van de nieuwe onderwijskwalificatie en actualiseringen. De nieuwe richting komt tegemoet aan actuele evoluties in de dierensector, die zich vertalen in verschillende leerlingenprofielen met een eigen opleidingsbehoefte. Het is in het belang van leerlingen met interesse voor dierenwelzijn en -verzorging dat zij een opleiding kunnen kiezen die daarbij aansluit in de dubbele finaliteit.

Printmediatechnieken

Het advies gaat over de volgende voorstellen:

  • een nieuwe onderwijskwalificatie Printmediatechnieken (3de graad dubbele finaliteit tso);
  • een actualisering van de onderwijskwalificatie Printmedia (3de graad arbeidsmarktfinaliteit bso);
  • een actualisering van het structuuronderdeel Grafische Technieken (2de graad dubbele finaliteit tso);
  • een actualisering van het structuuronderdeel Printmedia (2de graad arbeidsmarktfinaliteit bso).

Voor de nieuwe onderwijskwalificatie Printmediatechnieken geeft de Vlor een gunstig advies. De raad erkent de nood aan hoger opgeleide profielen in de sector en ziet ook voldoende potentiële instroom van leerlingen, die bovendien via de dubbele finaliteit de mogelijkheid hebben om door te stromen naar hoger onderwijs. Dat gunstig advies geldt niet voor de actualisering van de arbeidsmarktgerichte pendant Printmedia. Die actualisering is om diverse redenen niet nodig en wenselijk.

Download hier het volledige advies (PDF, 420.85KB)