Leerlingen screenen en certificeren op competenties in zorgopleidingen dbso

In de zorgopleidingen van het lineair deeltijds beroepssecundair onderwijs moeten leerlingen normaal gezien verplicht een minimumaantal uren op de werkplek leren. Omwille van de coronacrisis was dat in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 niet haalbaar. De Vlor stelde daarom voor om die voorwaarde voorlopig te schrappen uit de opleidingskaarten. We adviseerden daarbij om het aantal los te laten en leerlingen te screenen en te certificeren op basis van verworven competenties. Daarover is er een akkoord met de sector. De minister keurde dat voorstel goed.

Voor 2021-2022 stelden we dezelfde benadering voor. En nu doen we dat voor een laatste keer voor 2022-2023. Verwacht wordt dat de opleidingen daarna zullen inkantelen in duaal leren.

Download hier het volledige advies (PDF, 348.34KB)