Programmatie in de derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

De Vlor gaf advies over 146 aanvragen voor nieuwe studierichtingen in de derde graad van het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023. Scholen willen die richtingen programmeren om:

  • hun leerlingen van de derde graad de mogelijkheid te bieden hun opleiding te vervolledigen (studiecontinuïteit, 35 aanvragen);
  • zich voor te bereiden op de modernisering (111 aanvragen).

Criteria

De Vlor adviseert de aanvragen op basis van de criteria uit de regelgeving en bijkomende criteria. Een belangrijk criterium is of de aanvraag past in het profiel van de school. De Vlor steunt aanvragen van scholen die hun aanbod binnen een studiedomein willen verbreden en die waarbij de programmatie bijdraagt aan de kans op meer STEM-profielen vanuit verschillende finaliteiten.

In sommige gevallen moeten we het aantal aanvragen ook samen bekijken met de aanvragen voor de tweede graad. Het is belangrijk om een dossier van een school in zijn volledige context te bekijken, hetzij als school, hetzij als deel van een scholengemeenschap.

Ruimte voor doordachte keuzes

De Vlor vraagt dat de ruimte voor scholen om doordachte keuzes te maken en in te spelen op evoluties op school en in de maatschappij, er ook in de komende jaren zal zijn.

Mochten er nog wijzigingen gebeuren aan de matrix, de concordantietabellen en de koppeling met de beroepskwalificaties, vraagt de raad de nodige soepelheid voor de scholen aangezien ze zich gebaseerd hebben op de huidige matrix en concordantietabellen.

Aard scholengemeenschap

De Vlor vraagt de Vlaamse regering bij haar oordeel rekening te houden met de grootte van de scholengemeenschap en met de afstand tussen de vestigingsplaatsen die een zelfde programmatie aanvragen. In een aantal gevallen is er voldoende ruimte voor een groter aanbod van een zelfde programmatie.

Domein- en campusscholen

Heel wat scholen vragen structuuronderdelen aan in een voor hen nieuw domein. Het principe van de domeinschool is ingeschreven in het decreet. De Vlor adviseert die dossiers gunstig, indien ze voldoen aan de andere criteria. We vragen de regelgever om het principe van domein- en campusscholen verder te concretiseren en ruimte te geven.

Aanvragen voor herschikking van of uitbreiding naar vestigingsplaatsen

Indien de aanvraag een programmatie betreft van een op de school reeds bestaand structuuronderdeel, is de Vlor van mening dat de school in het verleden aan de nodige criteria voldeed voor deze programmatie en ziet dan ook geen reden om deze programmatie te weigeren. Als het over een administratieve herschikking gaat of een uitbreiding naar een of meerdere andere locaties, zou de aanvraagprocedure vereenvoudigd kunnen worden om zo ook de administratieve belasting voor de scholen te verminderen.

Verder verloop

De Vlaamse regering zal een beslissing nemen over de programmaties op basis van het advies van de Vlor, AGODI en de Onderwijsinspectie.

Download hier het volledige advies (PDF, 415.1KB)