Duaal leren in het volwassenenonderwijsAdvies over het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

De Vlaamse regering breidt vanaf 1 september 2022 het duaal leren uit naar het volwassenenonderwijs. In ons vorige advies over duaal leren in het volwassenenonderwijs formuleerde de Vlor aandachtspunten voor de organisatie van het aanbod om de uitrol van duaal leren in het volwassenenonderwijs tot een succes te maken. De raad waardeert het dat een aantal daarvan werden geïmplementeerd in het decreet. Zo werd er een definitie geformuleerd die duaal leren onderscheidt van alle andere vormen van werkplekleren, gekoppeld aan de nodige praktische richtlijnen en modelovereenkomsten.

Ook dit uitvoeringsbesluit is een noodzakelijke en goede volgende stap om duaal leren in het volwassenenonderwijs te lanceren op 1 september 2022. De Vlor formuleert nog enkele aanvullende aandachtspunten over de leervergoeding en de mentoropleidingen. We vragen dat:

  • de overheid goed informeert over de leervergoeding en de manier waarop die berekend wordt;
  • sectorale partnerschappen waken over de kwaliteit van de mentoropleidingen, vermits mentoren de vakleraar vervangen, en doordacht en terughoudend om te gaan met het verlenen van vrijstellingen voor mentoren;
  • goed wordt vastgelegd (in het Vlaams Partnerschap Duaal Leren) welke mentoropleidingen voor alle sectoren erkend kunnen worden. 

 

Download hier het volledige advies (PDF, 333.76KB)