Opleidingsprofielen Oekraïens in het volwassenenonderwijs

De Vlor ontving de vraag om een spoedadvies uit te brengen over een uitbreiding van de opleidingsprofielen Europese talen groep 2 Richtgraad 1 (ERK A2) en Richtgraad 2 (ERK B1). Het gaat om de nieuwe opleiding Oekraïens in het studiegebied Slavische talen.

De Vlor geeft een gunstig advies voor de twee voorstellen van opleidingsprofielen. De mogelijkheid om mondelinge en schriftelijke competenties apart aan te bieden en de mogelijkheid om open modules in te richten in het kader van de Edusprong, biedt de flexibiliteit om gericht in te spelen op de lokale noden die ontstaan zijn door de huidige vluchtelingencrisis.

Ook de verkorte trajecten van 35 lestijden krijgen een gunstig advies. De verkorte trajecten van andere taalopleidingen hebben immers eenzelfde lengte.

Download hier het volledige advies (PDF, 363.01KB)