Onderwijs aan het roer van digitalisering in onderwijs Advies over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt

De (versnelde) digitalisering van het leerplichtonderwijs stelt scholen, leraren en overheid voor belangrijke uitdagingen. De Vlor doet enkele voorstellen om van de Digisprong een kwaliteitsvolle en duurzame versterking van het leerplichtonderwijs te maken.

Publiek karakter van onderwijs voorop

Door de digitalisering van het onderwijs krijgen private aanbieders meer en meer invloed op fundamentele aspecten van het schoolgebeuren. De Vlor vindt het cruciaal dat het publieke karakter van onderwijs daarbij voorop blijft staan. De commerciële markt kan het onderwijs ondersteunen via digitalisering, maar mag de kerntaken van onderwijs geenszins overnemen.

Scholen moeten een reële keuzevrijheid hebben om platforms en leermiddelen te kiezen die aansluiten bij hun noden en moeten tools en platformen vlot kunnen combineren. Dat kan gefaciliteerd worden door onder meer open standaarden. De Vlor vraagt aan de overheid om daarover het gesprek op te starten met de EdTech-markt en het onderwijs.

Data governance en cyberveiligheid

Ondanks de vele inspanningen met beperkte middelen voldoen scholen vandaag lang niet aan de verwachtingen voor data governance en privacy. De Vlor verwacht dat de overheid onderzoekt hoe ze scholen daarin beter kan ondersteunen en welke beleidsmiddelen ze daarvoor kan inzetten.

Scholen zijn ook een kwetsbare doelgroep voor cyberaanvallen. Ze zijn onvoldoende voorbereid om het hoofd te bieden aan de geraffineerde werkwijze van (cyber)criminelen. Ook hier vraagt de Vlor aan de overheid om samen te bekijken hoe scholen daarin kunnen worden versterkt.

 

Download hier het volledige advies (PDF, 525.11KB)