Leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs

Sinds het nieuwe decreet van 2018 kan het deeltijds kunstonderwijs (dko) beter inspelen op de doelgroep van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De academies kunnen redelijke aanpassingen doen binnen het gemeenschappelijk curriculum of hun opleidingsaanbod flexibel aanvullen met individueel aangepaste curricula voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Maar ondanks die nieuwe mogelijkheden van de regelgeving zijn er nog heel wat belemmeringen die een optimale en daadwerkelijke zorgaanpak in de weg staan. Op die manier wordt nog onvoldoende tegemoetgekomen aan de onderwijskansen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook een audit van het Rekenhof stelde onlangs dat er nood is aan een echt uitgebouwd zorgbeleid in het dko.

Meer expertise

Leerlingen in het dko hebben nood aan en recht op specifieke expertise van hun leraren met betrekking tot leerlingenbegeleiding en zorg. Die expertise is nu te weinig aanwezig. Er is daarom nood aan structurele tijd en ruimte voor professionalisering binnen de opdracht van de leraar in het dko.

Academies moeten in staat kunnen zijn om een uitgebouwd en geïntegreerd beleid rond leerlingenbegeleiding (waar zorg een essentieel deel van is) te voeren. De Vlor pleit daarom onder meer voor extra middelen om uren zorg of begeleiding binnen een ambt als zorgcoördinator of leerlingenbegeleider te kunnen inrichten. Zo kan de expertise en slagkracht van het zorgbeleid in het dko structureel verankerd worden.

CLB voor dko

Het deeltijds kunstonderwijs heeft op dit moment ook geen structurele toegang tot de CLB. Mits bijkomende middelen voor de CLB en de leersteunnetwerken zou de mogelijkheid moeten worden voorzien om structurele toegang te krijgen tot hun expertise en informatie. Een belangrijke hefboom is daarbij informatie-uitwisseling. Net als het Rekenhof vraagt de Vlor om ook de academies en het deeltijds kunstonderwijs toegang te verlenen tot het (nog deels te ontwikkelen) leerlingenpaspoort van een leerling (na akkoord van de ouders).

Download hier het volledige advies (PDF, 391.77KB)