Nieuwe onderwijskwalificatie Freinetpedagogie

De Vlor gaf een gunstig advies over het voorstel van nieuwe onderwijskwalificatie Freinetpedagogie. De argumenten daarvoor zijn:

  • Het is een logisch vervolg op de studierichting Freinetpedagogie in de tweede graad, waar de Vlor zich ook achter schaarde.
  • Het biedt studiecontinuïteit aan leerlingen uit de tweede graad Freinetpedagogie, maar staat ook open voor leerlingen uit andere richtingen in de tweede graad aso.
  • Freinetonderwijs is meer dan een pedagogisch-didactische aanpak. Het is een totaalvisie op onderwijs, waarbij het wat (inhoud), het hoe (aanpak), het waartoe (doelen) en het waarom (mens- en maatschappijbeeld) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  • Er is een groeiende vraag naar een volledige en volwaardige freinetopleiding.
  • Het gaat om een brede studierichting. Leerlingen hoeven nog geen allesbepalende studiekeuze te maken.
  • De actieve en passieve vrijheid van onderwijs legitimeren een apart structuuronderdeel Freinetpedagogie.
Download hier het volledige advies (PDF, 501.82KB)