Uitgebrachte adviezen


25/03/2022

Programmatie OKAN-klassen

24/03/2022

Vlaamse toetsen: nog fundamentele knelpunten

Advies naar aanleiding van de conceptnota ‘Onderwijskwaliteit verder monitoren via Vlaamse toetsen’

10/03/2022

Complementariteit en focus in het RTC-decreet

Advies over het wijzigingsdecreet regionale technologische centra

08/03/2022

Leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs

08/03/2022

Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voor 1 september 2022

24/02/2022

Schooluitval: inzetten op preventie en versnippering tegengaan

Advies voor het nieuwe actieplan voor de preventie en aanpak van schooluitval

24/02/2022

Meer gedragenheid en minder sturing voor thema’s OBPWO 2022

Advies over ontwerp van themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2022

24/02/2022

Onderwijs aan het roer van digitalisering in onderwijs

Advies over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt

24/02/2022

Levenslang leren stimuleren door samenwerking

Advies over het actieplan levenslang leren ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’

15/02/2022

Instroom en optimalisatie van studie-efficiëntie in hoger onderwijs

Advies bij het voorontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie en overige organisatorische aspecten hoger onderwijs

10/02/2022

Programmatie van nichebasisopties in de eerste graad gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

10/02/2022

Programmatie in de tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

10/02/2022

Programmatie in de derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Aanpassing aanloopfase naar duaal leren: aanvullende voorstellen

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken

27/01/2022

Meer garanties voor bewaken van mensenrechten na uitstap Unia

Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

27/01/2022

Overgangsbepalingen voor transitie van voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

27/01/2022

Onderwijsdecreet XXXII

Advies bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

27/01/2022

Inhoudelijk verzameldecreet

Advies over het voorontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

27/01/2022

Programmatie van een nieuwe school, een nieuwe opleidingsvorm of een nieuw type in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van niet-duale opleidingen in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Programmatie van duaal leren in het gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2022-2023

27/01/2022

Geen structurele onderwijstijd in de zomervakantie

Advies over het voorontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen

27/01/2022

Relancemaatregelen in het onderwijs

Advies bij het voorontwerp van decreet betreffende de relancemaatregelen in het onderwijs

27/01/2022

Verruimde stagebonus voor werkplekleren voor meerderjarige leerlingen

Advies over het voorontwerp van besluit voor de verruimde stagebonus voor 2021-2022 en 2022-2023

19/01/2022

Programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs – schooljaar 2022-2023

23/12/2021

Naar de kern van het lerarenberoep

Aanbevelingen voor een versterkt professionaliseringsbeleid

20/12/2021

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) – schooljaar 2021-2022

14/12/2021

Impact van inburgeringsdecreet op alle NT2-leerders

Advies over het wijzigingsdecreet NT2

08/12/2021

Nieuwe oproep voor een volwaardig toekomstplan basisonderwijs

Een stand van zaken van het toekomstplan basisonderwijs