Uitgebrachte adviezen


13/02/2020

Programmatie van niche-basisopties in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

23/01/2020

Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren

23/01/2020

Advies over onderwijsdecreet XXX

23/01/2020

Programmatie in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

23/01/2020

Programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021

15/01/2020

Programmaties in het buitengewoon basisonderwijs 2020-2021

15/01/2020

Nood aan duidelijkheid over de implicaties van de leerplichtverlaging

Advies over de leerplicht voor vijfjarige kleuters vanaf 1 september 2020

14/01/2020

Thema’s voor evaluatievragen over het Vlaamse financieringsmechanisme hoger onderwijs

Advies in het kader van het OESO-project ‘Resources in higher education’

28/11/2019

Beleidsnota Onderwijs

12/11/2019

Het implementatierapport van het Bolognaproces

12/11/2019

Aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs – november 2019

12/11/2019

Nieuwe opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs

12/11/2019

Een diversiteitssensitief personeelsbeleid als hefboom voor democratisering

Advies over diversiteit op de werkvloer in het hoger onderwijs

04/11/2019

Advies over de programmadecreten bij begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

10/10/2019

Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal leren

Advies over de toekomst van dbso en de leertijd

26/09/2019

Europese samenwerking na ‘Education and Training 2020’

27/06/2019

Continuïteit in schoolloopbanen van jonge nieuwkomers garanderen

Advies aan de nieuwe Vlaamse en federale regering

27/06/2019

Krijtlijnen voor een STEM-actieplan 2020-2030

13/06/2019

Drempels wegwerken in duaal leren. Toekomstperspectief voor de huidige doelgroep van leren en werken

11/06/2019

Instaptoetsen en ijkingstoetsen

11/06/2019

Het volwassenenonderwijs als partner in levenslang en levensbreed leren

11/06/2019

NT2 en sociale participatie

11/06/2019

Uitdagingen en kansen voor het hoger onderwijs van de toekomst

29/05/2019

Tijd voor een volwaardig toekomstplan basisonderwijs

23/05/2019

Steunpunt beleidsgericht onderwijsonderzoek: meerwaarde en verwachtingen voor de toekomst

Advies op eigen initiatief over de evaluatie van SONO

15/05/2019

De implementatie van het decreet deeltijds kunstonderwijs

09/05/2019

Aanpassingen aan de opleidingskaart verzorgende/zorgkundige

02/04/2019

Aanvragen bijkomende programmatie dko - voorjaar 2019

02/04/2019

Aanvragen bijkomende onderwijsbevoegdheid cvo - maart 2019

01/04/2019

Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)