Verruimde stagebonus voor werkplekleren voor meerderjarige leerlingenAdvies over het voorontwerp van besluit voor de verruimde stagebonus voor 2021-2022 en 2022-2023

In het schooljaar 2020-2021 konden ondernemingen die tijdens de coronacrisis leerwerkplekken bleven aanbieden, al aanspraak maken op een aanvullende stagebonus. De maatregel wordt nu bijgesteld voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Meerderjarige leerlingen

De reguliere stagebonus is enkel bestemd voor minderjarige leerlingen. Nochtans vormen meerderjarige leerlingen een groot deel van de doelgroep van werkplekleren. De Vlor waardeert het dan ook dat het beschikbare budget voor verruiming van de stagebonus wordt besteed aan meerderjarigen. Het is goed dat ondernemingen extra gestimuleerd worden om die leerlingen de kans te geven om via werkplekleren hun kwalificatie te behalen.

Over de verruimde stagebonus moet zorgvuldig gecommuniceerd worden, niet alleen naar ondernemingen of sectoren gaan, maar ook naar scholen. Zij hebben immers vaak een directe communicatielijn met ondernemingen in hun buurt.

Naar een hervorming van de incentives voor werkplekleren

In een eerder advies deed de Vlor al beleidsvoorstellen voor de vooropgestelde hervorming van de incentives voor kwalitatief werkplekleren die tegen september 2023 verwacht wordt. In die hervorming verwachten we naast incentives voor leerlingen van het secundair onderwijs ook gelijkwaardige incentives voor cursisten van het volwassenenonderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 320.2KB)