Uitgebrachte adviezen


09/05/2023

Nood aan indicatoren om de studievoortgangsmaatregelen in hoger onderwijs te monitoren

Advies n.a.v. het decreet van 15 juli 2022 over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs

04/05/2023

Nood aan evenwichtige investeringen, ook in volwassenenonderwijs

Advies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2023

20/04/2023

Regels schrappen is niet voldoende om planlast in onderwijs weg te werken

Advies bij het voorontwerp van decreet over het opheffen van meerdere onderwijsbepalingen

18/04/2023

Kader tegen grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs is welkom

Advies bij het voorontwerp van decreet over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs

28/03/2023

Bijkomende onderwijsbevoegdheid Deeltijds Kunstonderwijs - schooljaar 2023-2024

28/03/2023

Bijkomende onderwijsbevoegdheid voor cvo voor 1 september 2023

28/03/2023

Opleidingsprofiel Richtgraad 2 Mondeling NT2 voor de basiseducatie

28/03/2023

Zorg en cursistenbegeleiding in het volwassenenonderwijs

Advies naar aanleiding van de stijgende zorgnoden in het volwassenenonderwijs

23/03/2023

​​Premies werkplekleren ook nodig voor de alternerende beroepsopleiding in buitengewoon secundair onderwijs

Advies over Besluit van de Vlaamse regering over premies werkplekleren

23/03/2023

Themazetting Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2023

Advies over de themazetting voor Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2023

16/02/2023

Oprichting nieuwe school, nieuwe opleidingsvorm of nieuw type buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie niet-duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie duale opleidingen opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

16/02/2023

Programmatie duaal leren gewoon secundair onderwijs – schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Programmatie tweede graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Programmatie derde graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

02/02/2023

Monitoring modernisering secundair onderwijs: kijk naar het geheel, voorbij de cijfers, en rapporteer genuanceerd

Advies n.a.v. de screening van studieloopbanen en beroepskeuzes in het gemoderniseerd secundair onderwijs

02/02/2023

Programmaties nichebasisopties eerste graad gewoon secundair onderwijs - schooljaar 2023-2024

26/01/2023

Open scholen

Advies over voorontwerp van decreet over open scholen

18/01/2023

Programmaties buitengewoon basisonderwijs 2023-2024

12/01/2023

Onderwijsdecreet XXXIII

Advies over het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXIII

08/12/2022

Nieuw structuuronderdeel Butler-eventorganisator

Advies over het voorstel voor een nieuw structuuronderdeel Butler-eventorganisator

18/11/2022

Nieuwe onderwijskwalificaties voor ICT-opleidingen

Advies over voorstellen voor nieuwe onderwijskwalificaties Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen, Datacommunicatie- en netwerkinstallaties en Applicatie- en databeheer, en voor actualisering van de onderwijskwalificatie Industriële ICT

09/11/2022

Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023

Advies over bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 februari 2023

20/10/2022

Programmadecreet bij begrotingsopmaak 2023

Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsopmaak 2023

18/10/2022

Hefbomen en voorwaarden voor een grotere sociale inclusie van kansengroepen in het hoger onderwijs

Advies over de sociale inclusie van kansengroepen in het hoger onderwijs

13/10/2022

De Vlaamse toetsen getoetst: ernstige tekorten voor juridische en inhoudelijke onderbouwing

Advies over het voorontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs

28/09/2022

Rol CLB bij leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de rol van de centra voor leerlingenbegeleiding

27/09/2022

Verankering afstandsonderwijs in het secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet over het interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs

22/09/2022

Het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair Onderwijs en het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs wat betreft het gebruik van persoonsgegevens