Emancipatie van elke lerende door de leer- en loopbaanrekeningAdvies over de visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen’

Met de visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen’ (25 maart 2022) zet de Vlaamse regering een groeipad uiteen voor de stapsgewijze uitwerking van de leer- en loopbaanrekening (LLR) in Vlaanderen. De LLR moet in beeld brengen op welke incentives elke burger een beroep kan doen om zijn competenties te versterken en/of loopbaan te (her)oriënteren. De Vlaamse regering wil daarmee burgers zelf aan het stuur te zetten van hun loopbaan en hen de weg doen vinden naar opleiding, bij- en omscholing. De visienota formuleert daarvoor drie concrete doelstellingen:

 • opleidings- en loopbaanincentives overzichtelijker en eenvoudiger maken;
 • financiële en tijdgebonden drempels voor opleiding wegwerken;
 • opleidingsrechten beter overdraagbaar maken.

De Vlor steunt die doelstellingen. Ze kunnen het eigenaarschap van het individu over zijn leerloopbaan versterken en zo de emancipatie van ondervertegenwoordigde en meer kwetsbare doelgroepen stimuleren.

Opleidingsincentives breder benaderen

Om het hefboomeffect van de Vlaamse opleidingsincentives en de leer- en loopbaanrekening te verhogen, vraagt de Vlor om een bredere visie op opleidingsincentives door:

 • naast arbeidsmarktgericht leren ook te focussen op levensbreed leren;
 • naast hun transparantie ook de effectiviteit te verhogen;
 • ze enkel in te zetten in het erkende publieke opleidingsaanbod, waar kwaliteitstoezicht voorzien is.

Participatie kwetsbare doelgroepen prioritair

Om de deelname van kansengroepen aan het LLR te verhogen, stelt de Vlor voor om:

 • de opleidingsincentives af te stemmen op de situatie en noden van de verschillende doelgroepen;
 • het effect van de LLR op de deelname van specifieke doelgroepen te monitoren;
 • de gedeelde verantwoordelijkheid van het hele ecosysteem rondom de lerende te expliciteren;
 • aandacht te hebben voor de drempels van de digitalisering;
 • te bewaken dat de hervorming van opleidingsincentives in andere beleidsdomeinen (bv. inburgering) ook drempelverlagend en stimulerend werkt.
Download hier het volledige advies (PDF, 409.41KB)