Levenslang leren stimuleren door samenwerkingAdvies over het actieplan levenslang leren ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’

De Vlor steunt de centrale doelstelling om de jaarlijkse deelname aan het levenslang leren te verhogen tot 60%. Het is dan ook een goede zaak dat er nu een actieplan voorligt om die doelstelling te behalen.

Het actieplan vertrekt vanuit partnerschappen en complementariteit tussen bestaande initiatieven. De Vlor vindt dat een goed uitgangspunt, maar vraagt wel een prominentere plaats voor actie.

Om van het actieplan een succes te maken, moet ingezet worden op vijf cruciale actielijnen. Zo benadrukken we het belang van die samenwerking en partnerschappen, maar vinden we volgende actielijnen onvoldoende terug in het actieplan:

  • Een fundamentele shift naar leercultuur en de leergoesting, met daarin een belangrijke rol voor het initiële onderwijs (inclusief hoger onderwijs);
  • Het belang van levensbreed leren naast het arbeidsmarktgerichte leren;
  • Het wegwerken van de individuele drempels die cursisten ervaren voor participatie aan levenslang leren;
  • Het vermijden van mattheuseffecten en het inzetten op de toeleiding van specifieke doelgroepen.
Download hier het volledige advies (PDF, 457.85KB)