Uitgebrachte adviezen


23/11/2017

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

23/11/2017

Advies over de master basisonderwijs

14/11/2017

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2018-2019

14/11/2017

Advies over trajectstarters als alternatief voor het leerkrediet

26/10/2017

Onderzoeksvoorstellen voor de vrije ruimte van SONO 2018

26/10/2017

Advies over het amendement met betrekking tot het programmadecreet begrotingsopmaak 2018

26/10/2017

Advies over de overdracht van de lerarenopleiding

26/10/2017

Advies over het plan Geletterdheid 2017-2024

17/10/2017

Advies over diverse bepalingen onderwijs - begroting 2017

17/10/2017

Advies over het programmadecreet 2018

12/10/2017

Advies over het voorontwerp van decreet duaal leren

09/10/2017

Advies over de toekomst van het Bolognaproces

03/10/2017

De modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs

03/10/2017

Advies over het financieringsdecreet Volwassenenonderwijs

28/09/2017

Advies over het voorontwerp van decreet onderwijsinspectie 2.0

28/09/2017

Advies over de uitbouw van graduaatsopleidingen

Advies over het voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen

28/09/2017

Advies over het voorontwerp decreet leerlingenbegeleiding

28/09/2017

De relatie tussen onderwijscurricula en beroepskwalificaties

29/06/2017

Advies over praktijkgericht onderwijsonderzoek: bouwstenen voor een stimulerend beleid

29/06/2017

Advies over het strategisch plan 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'

29/06/2017

Advies over de regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

29/06/2017

Advies over onderwijsloopbaanbegeleiding voor jongeren die (willen) doorstromen naar de arbeidsmarkt

27/06/2017

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

13/06/2017

Advies over het verzameldecreet hoger onderwijs

01/06/2017

Advies over het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap

29/05/2017

Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs

16/05/2017

Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs

09/05/2017

Advies over het stimuleren van studentenparticipatie

09/05/2017

Advies over de uitbreiding van het tijdelijk project duaal leren en diverse maatregelen voor het secundair onderwijs

09/05/2017

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken