Uitgebrachte adviezen


13/06/2017

Advies over het verzameldecreet hoger onderwijs

01/06/2017

Advies over het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap

29/05/2017

Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs

16/05/2017

Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs

09/05/2017

Advies over het stimuleren van studentenparticipatie

09/05/2017

Advies over de uitbreiding van het tijdelijk project duaal leren en diverse maatregelen voor het secundair onderwijs

09/05/2017

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken

27/04/2017

Advies over programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2017

27/04/2017

Standpunt over de herziening van de Europese sleutelcompetenties

18/04/2017

Advies over de aanvragen voor afwijkingen van de programmatiestop dko

30/03/2017

Advies over de procedure voor de actualisering en schrapping van beroepskwalificaties

28/03/2017

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017-2018

28/03/2017

Advies over de hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers

14/03/2017

Advies over een internationaliseringsstrategie voor het Vlaamse hoger onderwijs

14/03/2017

Advies over het opleidingsprofiel Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar

14/03/2017

Advies over de vluchtelingenproblematiek in het hoger onderwijs

09/03/2017

Advies over nieuwe opleidingen in het dbso voor textielverzorging en de groensector

08/03/2017

Advies over het toekomstplan basisonderwijs

23/02/2017

Advies over het ondersteuningsmodel

23/02/2017

Advies over het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’

23/02/2017

Advies over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

21/02/2017

Advies over de modernisering van het aanbod in het secundair onderwijs

14/02/2017

Advies over taalbeleid hoger onderwijs

09/02/2017

Advies over programmaties in het buitengewoon secundair onderwijs, 2017-2018

08/02/2017

Advies over het eindrapport en het actieplan kleuterparticipatie

26/01/2017

Advies over onderwijsdecreet XXVII

19/01/2017

Advies over de aanvragen tot programmatie in het gewoon secundair onderwijs 2017-2018

18/01/2017

Advies over de programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2017-2018

17/01/2017

Advies over een aanvraag tot afwijking van de programmatiestop dko

22/12/2016

Advies over het groenboek bestuur