Uitgebrachte adviezen


26/04/2018

Advies over de evaluatie van het Europese onderwijsprogramma 2020

26/04/2018

Advies over het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2018

19/04/2018

Advies over de aanloopfase van het duaal leren

18/04/2018

Advies over problematische afwezigheden in het lager onderwijs

28/03/2018

Advies over begrijpend lezen (PIRLS 2016)

27/03/2018

Advies over aanvragen onderwijsbevoegdheid en overheveling CVO 2018-2019

22/03/2018

Themazetting voor praktijkgerichte reviews 2018

13/03/2018

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs Studiegebied Slagerij

13/03/2018

Advies over het ‘Network of European Universities’ van de Europese Commissie

13/03/2018

Advies over de internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking

08/03/2018

Advies over de uitbreiding van het tijdelijk project ‘schoolbank op de werkplek’

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project 'schoolbank op de werkplek' rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

08/02/2018

Brief over de nieuwe privacywetgeving

N.a.v. het voorontwerp van decreet dat de aanpassing van verschillende decreten regelt als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

08/02/2018

Advies over programmaties in het buitengewoon secundair onderwijs 2018-2019

29/01/2018

Advies over de hervorming van het kwaliteitszorgstelsel hoger onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

29/01/2018

Advies over studiegelden voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen

25/01/2018

Advies over onderwijsdecreet XXVIII

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

25/01/2018

Advies over bijsturingen aan het M-decreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het ondersteuningsmodel

25/01/2018

Advies over het bestuursdecreet voor de Vlaamse overheid

Advies over het voorontwerp van bestuursdecreet

11/01/2018

Advies over de programmaties gewoon secundair onderwijs 2018-2019

10/01/2018

Advies over de programmaties buitengewoon basisonderwijs 2018-2019

09/01/2018

Advies over het opleidingsprofiel Naaien

13/12/2017

Advies over de basiscompetenties van de leraren

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren

13/12/2017

De hervorming van de onderwijsdoelen

Advies over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

23/11/2017

Advies over de master basisonderwijs

23/11/2017

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

14/11/2017

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2018-2019

14/11/2017

Advies over trajectstarters als alternatief voor het leerkrediet

26/10/2017

Advies over de overdracht van de lerarenopleiding

26/10/2017

Advies over het plan Geletterdheid 2017-2024

26/10/2017

Onderzoeksvoorstellen voor de vrije ruimte van SONO 2018