Uitgebrachte adviezen


29/01/2018

Advies over studiegelden voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen

25/01/2018

Advies over onderwijsdecreet XXVIII

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

25/01/2018

Advies over bijsturingen aan het M-decreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het ondersteuningsmodel

25/01/2018

Advies over het bestuursdecreet voor de Vlaamse overheid

Advies over het voorontwerp van bestuursdecreet

11/01/2018

Advies over de programmaties gewoon secundair onderwijs 2018-2019

10/01/2018

Advies over de programmaties buitengewoon basisonderwijs 2018-2019

09/01/2018

Advies over het opleidingsprofiel Naaien

13/12/2017

De hervorming van de onderwijsdoelen

Advies over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

13/12/2017

Advies over de basiscompetenties van de leraren

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren

23/11/2017

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

23/11/2017

Advies over de master basisonderwijs

14/11/2017

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2018-2019

14/11/2017

Advies over trajectstarters als alternatief voor het leerkrediet

26/10/2017

Onderzoeksvoorstellen voor de vrije ruimte van SONO 2018

26/10/2017

Advies over het amendement met betrekking tot het programmadecreet begrotingsopmaak 2018

26/10/2017

Advies over de overdracht van de lerarenopleiding

26/10/2017

Advies over het plan Geletterdheid 2017-2024

17/10/2017

Advies over diverse bepalingen onderwijs - begroting 2017

17/10/2017

Advies over het programmadecreet 2018

12/10/2017

Advies over het voorontwerp van decreet duaal leren

09/10/2017

Advies over de toekomst van het Bolognaproces

03/10/2017

De modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs

03/10/2017

Advies over het financieringsdecreet Volwassenenonderwijs

28/09/2017

Advies over het voorontwerp van decreet onderwijsinspectie 2.0

28/09/2017

Advies over de uitbouw van graduaatsopleidingen

Advies over het voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen

28/09/2017

Advies over het voorontwerp decreet leerlingenbegeleiding

28/09/2017

De relatie tussen onderwijscurricula en beroepskwalificaties

29/06/2017

Advies over praktijkgericht onderwijsonderzoek: bouwstenen voor een stimulerend beleid

29/06/2017

Advies over het strategisch plan 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'

29/06/2017

Advies over de regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid