Uitgebrachte adviezen


14/02/2017

Advies over taalbeleid hoger onderwijs

09/02/2017

Advies over programmaties in het buitengewoon secundair onderwijs, 2017-2018

08/02/2017

Advies over het eindrapport en het actieplan kleuterparticipatie

26/01/2017

Advies over onderwijsdecreet XXVII

19/01/2017

Advies over de aanvragen tot programmatie in het gewoon secundair onderwijs 2017-2018

18/01/2017

Advies over de programmatieaanvragen buitengewoon basisonderwijs 2017-2018

17/01/2017

Advies over een aanvraag tot afwijking van de programmatiestop dko

22/12/2016

Advies over het groenboek bestuur

20/12/2016

Advies over nieuwe opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs

13/12/2016

Advies over de definitie van werkstudenten in hbo5

13/12/2016

Advies over de tariefstructuur van de studiegelden bij klein aantal studiepunten

24/11/2016

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2016-2017

24/11/2016

Kaders voor een nieuw decreet leerlingenbegeleiding

24/11/2016

Advies over het eindrapport van het maatschappelijk debat eindtermen

22/11/2016

Advies over de vrijstelling van beschikbaarheid voor een opleiding

22/11/2016

Advies over de aanvragen voor onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs 2017

27/10/2016

Advies over meertaligheid als realiteit op school

27/10/2016

Advies over het programmadecreet bij de begroting 2017

11/10/2016

Advies over studiekosten in het hoger onderwijs

29/09/2016

Sterkere impulsen voor een internationaliseringsbeleid in Vlaamse scholen

29/09/2016

Advies over het spoeddecreet tot wijziging van regelgeving volwassenenonderwijs en hbo5

29/09/2016

Advies over het actieplan voor een gecoƶrdineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

15/09/2016

Advies over de integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag

15/09/2016

Advies over de conceptnota modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad

15/09/2016

Advies over de conceptnota Bestuurlijke Optimalisatie

15/09/2016

Adviezen over programmatieaanvragen voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

06/09/2016

Advies over de tijdelijke projecten duaal leren: 'Schoolbank op de werkplek': bepalingen leertijd

16/06/2016

Advies over het uitvoeringsbesluit bij het statuut duaal leren

14/06/2016

Advies over de decretale evaluatie van het accreditatiestelsel en instellingsreview

01/06/2016

Advies over de conceptnota's volwassenenonderwijs en NT2