Onderwijs-arbeidsmarkt

Om jongeren goed voor te bereiden op een vlotte overgang van de schoolbank naar de werkplek, is het nodig dat onderwijs samenwerkt met de arbeidsmarkt.

De Vlor benadrukt steeds dat er in die samenwerking een evenwicht moet zijn tussen de afstemming van de leerinhouden op de verwachtingen van de arbeidsmarkt enerzijds en het belang van algemene vorming voor alle jongeren anderzijds. De algemeen vormende taak van het onderwijs mag niet opgegeven worden ten gunste van zuiver economische doelstellingen.


Thema's