EVC

Vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering moet iedereen gedurende zijn hele leven alle kansen krijgen om nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. Om te voorkomen dat zij opleidingsonderdelen waarvan zij de competenties al verworven hebben opnieuw moeten doorlopen, pleit de Vlor voor de certificering van verworven competenties.