Opportuniteiten voor de jaaractieplannen van de RTC’s voor het schooljaar 2020-2021

De Vlor zal ook dit jaar de opportuniteiten meegeven voor de jaaractieplannen van de Regionale Technische Centra (RTC) voor het nieuwe schooljaar. Het advies zal rekening houden met de aansluiting bij de contouren van het huidige Vlaams Regeerakkoord en de Beleidsnota Onderwijs en Vorming, alsook de haalbaarheid van de voorgestelde opportuniteiten op korte termijn